Családi nap 2010

Főző Klub

Programok

Ki olvas minket?

Oldalainkat 7 vendég böngészi
Törvényi háttér: PDF Nyomtatás E-mail

Munkánk Törvényi Háttere


1. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

TARTALOM
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • ELSŐ RÉSZ 
 •  ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 •   I. Fejezet 
 •    Általános rendelkezések 
 •    A törvény célja és alapelvei 
 •    A törvény hatálya 
 •    Értelmező rendelkezések 
 •   II. Fejezet 
 •    Alapvető jogok és kötelességek 
 •    Gyermeki jogok 
 •    Gyermeki jogok védelme 
 •    Szülői jogok és kötelességek 
 •   III. Fejezet 
 •    A gyermekek védelmének rendszere 
 • MÁSODIK RÉSZ 
 •  ELLÁTÁSOK 
 •   IV. Fejezet 
 •    Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 •    A pénzbeli ellátások formái 
 •    Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 •    Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 •    Gyermektartásdíj megelőlegezése 
 •    Otthonteremtési támogatás 
 •    Természetben nyújtott ellátások 
 •   V. Fejezet 
 •    A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 •    A személyes gond. nyújtó ellátások általános szabályai 
 •    Az ellátás igénybevételének módja 
 •    Tájékoztatási kötelezettség 
 •    A gyermek és hozzátartozójának kapcsolattartása 
 •    Érdekvédelem 
 •   VI. Fejezet 
 •    Gyermekjóléti alapellátások 
 •    A gyermekjóléti alapellátások célja 
 •    Gyermekjóléti szolgáltatás 
 •    Gyermekjóléti szolgálat 
 •    Gyermekek napközbeni ellátása 
 •    Bölcsőde 
 •    Családi napközi 
 •    Házi gyermekfelügyelet 
 •    Gyermekek átmeneti gondozása 
 •    Helyettes szülő 
 •    Gyermekek átmeneti otthona 
 •    Családok átmeneti otthona 
 •   VII. Fejezet 
 •    A gyermekvédelmi szakellátások 
 •    A gyermekvédelmi szakellátások célja 
 •    Otthont nyújtó ellátás 
 •    Nevelőszülők 
 •    Gyermekotthon 
 •    Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
 •    Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
 • HARMADIK RÉSZ 
 •  GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS 
 •   VIII. Fejezet 
 •    Védelembe vétel 
 •   IX. Fejezet 
 •    Családbafogadás 
 •   X. Fejezet 
 •    Ideiglenes hatályú elhelyezés 
 •   XI. Fejezet 
 •    Nevelésbe vétel 
 •    Átmeneti nevelésbe vétel 
 •    Tartós nevelésbe vétel 
 •    A gyermek gondozási helyének meghatározása 
 •   XII. Fejezet 
 •   A gyermekvédelmi gond. alatt álló gyermek gyámsága 
 •    A gyám kirendelése és jogállása 
 •    A gyermek gondozása és nevelése 
 •    A gyermek képviselete 
 •    A gyermek vagyonának kezelése 
 •    A hivatásos gyám jogállása 
 •   XIII. Fejezet 
 •    Utógondozás 
 •    Utógondozói ellátás 
 • NEGYEDIK RÉSZ 
 •  A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA 
 •   XIV. Fejezet 
 •    A helyi önkormányzat feladatai 
 •    A települési önkormányzat feladatai 
 •    A megyei és a fővárosi önkormányzat feladatai 
 •    A feladatok ellátásának módja 
 •    Ellátási szerződés 
 •    A gyermekvédelmi szolgáltatást végző nem állami szervek működésének engedélyezése 
 •   XV. Fejezet 
 •    A népjóléti miniszter feladatai 
 •    Az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet 
 •    A Család- és Gyermekvédelmi Szakmai Kollégium(ok) 
 •   XVI. Fejezet 
 •    Az intézmény fenntartójának irányítási jogköre 
 • ÖTÖDIK RÉSZ 
 •  A GYÁMÜGYI IGAZGATÁS SZERVEZETE ÉS FELADATA 
 •   XVII. Fejezet 
 •    A gyámügyi igazgatás szervei 
 •   XVIII. Fejezet 
 •    A települési önkorm. jegyzőjének feladatköre 
 •   XIX. Fejezet 
 •    A gyámhivatal feladat- és hatásköre 
 •    A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre 
 •    A megyei gyámhivatal feladat- és hatásköre 
 •   XX. Fejezet 
 •    A gyermekvéd. és gyámügyi igazgatás főbb szabályai 
 •    Általános illetékesség 
 •    Egyéb illetékesség 
 •    Egyéb eljárási szabályok 
 • HATODIK RÉSZ 
 •  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 •   XXI. Fejezet 
 •    Adatkezelés 
 •    Általános szabályok 
 •    Nyilvántartások vezetése 
 •   XXII. Fejezet 
 •    A gyermekek védelmének főbb finanszírozási szabályai 
 •    Térítési díj 
 •    Gondozási díj 
 •   XXIII. Fejezet 
 •     Záró rendelkezések 
 •     Hatálybaléptetés 
 •     Átmeneti rendelkezések 
 •     Felhatalmazás 
 •     Hatályukat vesztő rendelkezések 
 •     Módosuló jogszabályok 

A törvény elérhető itt.

2. 1952. évi IV. Családjogi törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

Elérhető: itt.


3. Szociális Munka Etikai Kódexe

 
A szociális szakmák újjáéledésével szinte egy időben a szociális munkát végzők is kialakították első szakmai szervezeteiket.
A mind szélesebb társadalmi igényt kielégítő, növekvő létszámú szociális munkások, illetve más képzettséggel szociális munkát végzők körében megjelent az igény a maguk és klienseik védelmét, valamint a szakma fejlődését elősegítő etikai alapelvek megfogalmazására. A Szociális Szakmai Szövetség elismerve ennek szükségességét, első szervezeti egységei között hozta létre az Etikai Munkacsoportot. Munkája kezdetben az Etikai Kódex előkészítése, létrehozása volt, a későbbiekben tevékenysége annak négyévenkénti felülvizsgálatára módosult.
Az Etikai Kódex 1995. júniusi aláírása óta háromszor került sor felülvizsgálatra: először 1995-ben, majd 2000-ben és 2004-2005-ben. 
A Szociális Munka Etikai Kódexét jelenlegi formájában a Szociális Szakmai Szövetség 2005. április 29-i Küldöttgyűlése fogadta el. 

Elérhető: itt.